+372 623 1236 | info@selfdiagnostics.com | Veerenni 40A, Tallinn 10138 Eesti

SARS-CoV-2 Antigeeni kiirtest

13.30 177.00  (KM-ga)

Antigeeni kiirtest tuvastab organismis kõrge viiruskoormuse, mis viitab sellele, et inimene võib nakkust levitada. Vaid testides ennetad kaasinimeste nakatumist või väldid viiruspuhangu tõttu soovimatuid tõrkeid töökorralduses.

Puhasta
Telli testimisteenus

Test on valuvaba

  • proov tuleb võtta kuni 2,5 cm sügavuselt ninasõõrmest;
  • ninasõõrme asemel võib võtta proovi süljest.

Test on lihtne ja kasutajasõbralik: tuubid on eksimuste vältimiseks testlahusega eelnevalt täidetud.
Tulemuse saad 15 minutiga.

0 %
Täpsus
0 %
Tundlikkus
0 %
Spetsiifilisus

Test on väga tundlik

  • testi analüütiline tuvastamispiir väga madal;
  • tuvastab koroonaviiruse erinevad tüved, nt UK ja Lõuna-Aafrika;
  • sobib ka asümptomaatiliste viiruslevitajate tuvastamiseks, kes kõrge viiruskoormuse tõttu on nakkusohtlikud.

Tootja Saksamaa. Test on kantud järgnevatesse andmekogudesse

Saksamaa BfArM register (Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte);

Euroopa Komisjoni andmekogu (COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices and Test Methods Database);

rahvusvaheline meditsiiniseadmete nomenklatuur GMDN ( The Global Medical Device Nomenclature);

Korduma kippuvad küsimused

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

1) Antigeeni kiirtesti alusel ei panda diagnoosi.

2) Antigeeni kiirtest on tundlik kõrge viiruskoormuse suhtes st see on perioodil, kus nakkusohtlikkus on kõige tõenäosem ja suurem.

1) Testi tegemisel jälgi hoolikalt pakendis olevat infolehte.

2) Veendu, et proov on võetud korralikult, järgides täpselt kasutusjuhendit. Kui proov ei ole korralikult võetud, siis test ei näita õiget tulemust!

3) Proovi võtmiseks vali ruum, kus ei toimu söömist, mis on ventileeritav, kus pinnad on puhastatavad ja desinfitseeritavad. Veendu, et ruumis ei viibi üleliigseid isikuid, sest proovivõtmine on nakkusohtlik protsess.

4) Enne testi kasutamist puhasta oma käed ja need pinnad, mida kasutad. Puhasta käed ja pinnad ka peale testi tegemist.

Test tuvastab SARS-CoV-2 nukleokapsiidi antigeeni olemasolu ninakaape proovis. Testi võib kasutada koroonaviiruse tuvastamiseks ka asümptomaatiliste isikute puhul.

Antigeeni kiirtesti tulemus on negatiivne

Negatiivne testitulemus tähendab seda, et kas:

a) test ei tuvastanud proovis SARS-CoV-2 viiruse antigeeni

b) või oli proovis sisalduv viiruse hulk nii madal, et test ei suutnud nakkust tuvastada. 

Kahtluse korral korda testi 1–2 päeva pärast. 

Antigeeni kiirtesti tulemus on positiivne

Positiivse tulemuse puhul tuvastati proovis SARS-CoV-2 viirust suures koguses, mis viitab nakkusohule.

Antigeeni kiirtest negatiivne/ PCR-test (laboris tehtav test) positiivne

  1. a) Proovi võtmisel ja testi tegemisel tuleb täpselt lähtuda kasutusjuhendist pakendi infolehel. Test töötab näidatud täpsusega ainult juhul, kui ta on tehtud täpselt vastavalt juhendile.
  2. b) Kui inimene on eelnevalt olnud nakatunud SARS-CoV-2 viirusega, siis tema organismi võivad jääda viiruse jäägid pikemaks ajaks, mida võib PCR-test tänu kõrgele tundlikkusele tuvastada ning näidata positiivset tulemust.
  3. c) Kui haigus on algfaasis, on viiruse hulk organismis reeglina madal ja jääb seetõttu alla antigeeni kiirtesti tuvastuspiiri, andes negatiivse testitulemuse. Samal ajal võib PCR-testi tulemus tänu suuremale tundlikkusele olla juba positiivne. 
  4. d) Viirus paljuneb väga kiiresti. Ühe päevaga võib viiruse hulk organismis tõusta kuni 1000 korda. Viiruse hulga tõusu kiirus on väga individuaalne ning testi tulemusi mõjutab sellisel juhul testi tegemise ajahetk. Seetõttu on loogiline ja võimalik, et päevase vahega tehtud testide tulemused erinevad – ühel päeval negatiivne, järgmisel positiivne.
MÕISTESELETUS
EU Common list Euroopa Komisjoni terviseohutuse komitee poolt heaks kiidetud antigeeni testide loetelu pealkirjaga „A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates“.
Selles nimekirjas on professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestid, mis vastavad miinimumnõuetele ja mille tulemusi EU liikmesriigid on nõus vastastikku tunnustama.
MSA registreering, Terviseameti registreeringMeditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu, mida haldab Terviseamet. Selle eesmärk on muuhulgas Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete andmete ning meditsiiniseadmete ohujuhtumite, kliiniliste uuringute ja järelevalvemenetluste andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja Euroopa meditsiiniseadmete andmepangale edastamine;
MSA-s registreerimine ei anna hinnangut seadme kvaliteedile ning see ei tähenda Terviseameti heakskiitu ning seadme registreerimist MSA-s ei ole lubatud kasutada seadme reklaamimisel.
Antigeeni kiirtest Testi tulemus selgub ca 15-30 minuti jooksul pärast testi tegemist. Kiirteste on kaubanduses nii professionaalseks kasutamiseks kui ka enesetestimiseks (nö kodutest). Test tuvastab kõrge viiruskoormuse organismis. Kui viirushulk organismis on suur, on inimene testi tegemise hetkel nakkusohtlik. Kiirtesti tulemuse alusel diagnoosi ei panda.

Antigeeni kiirtestid võib eristada:
*vastavalt kasutajate ringile: antigeenitest, mida kasutab kvalifitseeritud personal (proovide võtmise, hindamise ja tõlgendamise teostab kvalifitseeritud meditsiinipersonal). Antigeenitest enesetestimiseks (proovide võtmine, hindamine ja tõlgendamine toimub testitava isiku poolt).
*vastavalt proovi võtmise viisile või kohale (nina eesosast, kurgust, ninaneelust, süljest).
Profitest, professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestProfessionaalne kasutaja meditsiiniseadme seaduse kohaselt on isik, kes kasutab meditsiiniseadet tõenduspõhise tervishoiuteenuse osutamisel. Terviseamet on kirjutanud, et tavakasutajal ei ole keelatud professionaalseks kasutamiseks mõeldud teste enda testimiseks kasutada, aga tuleb arvestada, et tegemist on sellisel juhul mittesihipärase kasutamisega.
Enesetest, kodutest, ise testimiseks mõeldud antigeeni kiirtestNeed testid on mõeldud nö tavakasutajale – sulle. Enesetestid ehk enesetestimise in vitro diagnostika (ehk IVD) meditsiiniseadmed peavad kõik läbima vastavushindamise kolmanda osapoole ehk teavitatud asutuse poolt, kes EL-i nõuetele vastavuse korral annab välja sertifikaadi. Tavainimene saab enesetestimiseks mõeldud seadme tuvastada näiteks pakendit või kasutusjuhendit vaadates – CE-märgise juures peab olema neljakohaline teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.
Testi analüütiline piir LoDNakkust saab avastada vaid testiga, mis on piisavalt tundlik ehk teisisõnu testi avastamispiir (LoD – limit of detection) on piisavalt madal. Aus tootja laseb oma testi avastamispiiri üle kontrollida referentsasutusel.

Näide. Sul on kaks kohvitassi, millest ühes on 10 tera ja teises 100 tera suhkrut. Sul on kaks kiirtesti, mõlemad väidavad, et nad suudavad tuvastada suhkru olemasolu tassis 97% tõenäosusega. Selge, et see test, mis suudab tuvastada suhkru ainult 10 teraga tassis on ju palju parem – tema avastamispiir on palju madalam. Kuigi ka teine tootja ütleb, et suudab suhkru olemasolu tassis tuvastada 97% tõenäosusega, jätab ta mainimata, et see on võimalik alles siis, kui tassis on vähemalt 100 tera suhkrut.
Antigeeni kiirtest nina eesosast Nina eesosast tehtavad testid võetakse ninasõõrmest 1-2,5 cm sügavuselt. Piltlikult ette kujutades on seda umbes sama palju kui näpp ninasse mahub. Lapsed tunnevadki seda testi kui ninanokkimistesti.
Antigeeni kiirtest ninaneelust See proov võetakse ninaneelukaapest, umbes 7-10 cm sügavuselt. Kui tõmbad mõttelise joone kõrvanibust ja ninaotsani, siis pulk lükatakse nendevahelisest kaugusest umbes poole peale).
Ja rõhutame, et nina kaudu otse ajju ei pääse, seega ka ninaneelutestiga ajule viga teha ei saa.
Antigeeni kiirtest süljest ehk süljetestSüljetesti usaldusväärsus sõltub väga palju tegijast ja proovi kogumise protseduurist. Tulemus sõltub:
* mida ja millal inimene söönud ja joonud on (enne testi tegemist ei tohi süüa, juua, suitsetada jm);
* millisest suu osast sülg pärit on ja kaua see seal on olnud – (suu eesosast kipub viirus koos süljega sageli ära uhtuma);
* sülg võib olla inimestel erineva viskoossusega, võib vahutada, ei pruugi saada testi jaoks vajalikku proovikogust jne.
Purki sülitamisel on ka oht, et proovinõu või ümbritsevad pinnad saastuvad nakkusohtliku materjaliga. Kuna testi usaldusväärsus on madal, pole EU-s aktsepteeritud testide nimekirjas ühtegi kodukasutuseks lubatud süljetesti.
Antigeeni kiirtest kurgustProov võetakse proovipulgaga sügavalt kurgust (umbes kurgumandlite juurest). On veel teste, mille puhul võetakse proov kurguloputusvedelikust, kuid selle puhul kehtivad samuti mitmed piirangud (vt süljetest).
PCR test ehk nn laboritest Testi tulemus selgub reeglina kuni 12 h jooksul laboritehnika abil. PCR test tuvastab:
* kas oled HETKEL nakkusohtlik või
* kuna PCR-testi tundlikkus on kordades suurem, suudab test tuvastada, kas oled varasemalt olnud nakatunud või haiguse läbi põdenud (ilma haigustunnusteta). Test tunneb ära viiruse nö jäägid. Sellisel juhul ei ole inimene enam nakkusohtlik.

PCR testi tulemus on aluseks diagnoosi panemisel.
Eeltäidetud tuubidEestis on saadaval testid, kus testilahus pole tuubidesse valmis kallatud, vaid seda peab ise tegema. Kuna tuubi suu on suhteliselt kitsas ja vedelikku suures täitepudelis üsna täpselt (karbis olevate testide hulka arvestades), siis võib tuubide täitmine võtta veidi aega ja olla eeltäidetud tuubide kasutamisega võrreldes kindlasti keerulisem ja tülikam. Üldjuhul on sellised testid professionaalseks kasutamiseks.
Testi tundlikkus ja spetsiifilisus.

Testi täpsus.
Tundlikkus ja spetsiifilisus määravad ära testi usaldusväärsuse.

Tundlikkus näitab, kui hästi tuvastab test nakkuse olemasolu (uuringutes nakatunute puhul positiivsete tulemuste osakaal).

Spetsiifilisus näitab, kui hästi tuvastab test nakkuse puudumise (uuringutes mitte nakatunute puhul negatiivsete tulemuste osakaal).

Täpsus on testi spetsiifilisuse ja tundlikkuse koond.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Selfdiagnostics OÜ

Veerenni 40A, Tallinn 10138 Eesti

Tel: +372 660 4742

info@tervisetestid.ee

Telli teenusena